Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Frøken Alice bandede undertiden, når hun var glad. "Åh," sagde hun: "Det er græsseligt, når præstefrøkenen hører det - så hævner hun sig straks ved at melde mig ind i en ny forening."

"Skål, kammerjunker," sagde hun.

Og med en helt anden stemme, seende ham lige ind i øjnene, sagde hun sagte: "De - De er dog den eneste, kammerjunker, som ikke er latterlig.""

Novellerne i "Liv og død" fortæller om ulykkelig kærlighed hos de mennesker, der vælger blindt at følge deres drifter.

Samlingen består af:
En fortælling om lykken
En fortælling om elskov
En fortælling om dem der skal dø

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711748626

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Liv og død"

Liv og død
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima