Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Livets veje

Alice Miller
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
18,22

I syv bevægende historier og to tankevækkende essays tager Alice Miller tråden op fra sine tidligere bøger og viser, med udgangspunkt i forskellige skæbner, hvordan en dårlig barndom ikke behøver præge resten af livet. Øget bevidsthed og møder med gode mennesker kan sætte en fri fra det automatliv, man fører, når man gentager sine forældres ugerninger.

Alice Miller bruger bl.a. Adolf Hitler til at anskueliggøre, hvilke udslag forskellige former for børnemishandling kan give i samfundet.

Forfatteren viser, hvordan diktatorer ofte har den uforløste barndom og det despotiske væsen til fælles med de terapiguruer, mange opsøger. Men først og fremmest viser hun, hvordan almindelige mennesker kan konfrontere deres angst og dermed leve et friere liv.

Bogen udkom første gang på dansk i 1998 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/06/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788741278599

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Livets veje"

Livets veje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima