Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Livsfarlig sandhed

Angela Marsons
pubblicato da Jentas

Prezzo online:
0,00

Da teenagepigen Sadie Winters springer ud fra taget pa sin skole, bliver hendes død betragtet som selvmord en sidste desperat handling begaet af en pige med store problemer. Men sa bliver det ilde tilredte lig af en dreng fundet pa den samme skole, og det star klart for kommissær Kim Stone, at disse dødsfald ikke er tragiske ulykker. Kim og hendes folk begynder at optrevle et net af dystre hemmeligheder, og en af lærerne sidder med nøglen til sandheden. Men netop da hun skal til at bryde tavsheden, bliver hun fundet død. Flere børns liv star pa spil, og Kim er nødt til at overveje det utænkelige at en jævnaldrende skoleelev kan sta bag mordene. Kims udforskning af psykologien hos børn, der slar ihjel, bringer hende i kontakt med sin gamle fjende, dr. Alex Thorpe sociopaten, der har viet sit liv til at knuse Kim. Under sin desperate jagt pa at fange morderen finder Kim en forbindelse mellem de aktuelle dødsfald og et indvielsesritual, der fandt sted pa skolen for flere artier siden. Men det er ikke omkostningsfrit at redde disse uskyldige liv og en af Kims egne folk ma betale den højeste pris.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Jentas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788771079616

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Livsfarlig sandhed"

Livsfarlig sandhed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima