Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lángoló kereszt

Greg Iles
pubblicato da General Press

Prezzo online:
9,99

Egy titok, amely mindent megváltoztat, és a múlt, amely baljós árnyként telepszik a jelenre Penn Cage, Natchez polgármestere mindent, amit becsületrl és kötelességrl tudni kell, az apjától, a közösség tisztelt, szeretett orvosától tanult. Tom Cage-et azonban egy nap gyilkossággal vádolják meg. Az áldozat az orvos egykori munkatársa, egy nvér, akivel az 1960-as években dolgozott együtt. Az id tájt, amikor Mississippi államot valósággal lángba borította a feketék és fehérek közt izzó gylölet. Penn eltökélt szándéka, hogy megmentse az apját, ám úgy tnik, az ids férfinak esze ágában sincs feltárni a múltját, még a saját érdekében sem. Mintha valaki mást akarna megóvni a bajtól Az orvos ügyének szálai egy könyörtelen, a Ku-Klux-Klanból kivált szervezet legbefolyásosabb és leggazdagabb tagjaihoz vezetnek. Penn-nek, miközben a negyven évvel ezeltti véres nyomokat követi, élete legnagyobb kérdésében kell döntenie: az apja vagy az igazság mellé álljon? Greg Ilesnak, a New York Times bestsellerszerzjének várva várt, nagy visszatérése ez a regény, amely a múlt és a jelen bnökkel, hazugságokkal és titkokkal teli szövevényében váratlan, izgalmas és sokszor megdöbbent fordulatokkal ejti rabul az olvasót. Penn Cage és családja története a trilógia következ kötetében, a Csontfában folytatódik.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/07/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636437923

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lángoló kereszt"

Lángoló kereszt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima