Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lotsen från Moluckas : Ett hörspel om den portugisiske sjöfararen Magellans världsomsegling 1519-1522

Harry Martinson - Kristin Lidstrom
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

Harry Martinson var enligt gängse teaterbegrepp inte någon dramatiker, och själv ansåg han sig inte heller vara det. Han kände motvilja mot våld, action och alltför hårt skruvade konflikter. Men han skrev ändå tre radiopjäser, som alla innehåller mycket av det språk och det varma tonfall som finns hos lyrikern och berättaren Martinson. En av dessa radiopjäser är Lotsen från Moluckas.

Harry Martinson föddes 1904 i Jämshög i Blekinge och avled i Stockholm 1978. Under sitt liv belönades han med många olika utmärkelser, däribland De Nios pris (1938), SvD:s litteraturpris (1944), Bellmanspriset (1951 och 1962), Litteraturfrämjandets stora pris (1955) och Nobelpriset 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

Lotsen från Moluckas publicerades första gången 1948.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/08/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100166007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lotsen från Moluckas : Ett hörspel om den portugisiske sjöfararen Magellans världsomsegling 1519-1522"

Lotsen från Moluckas : Ett hörspel om den portugisiske sjöfararen Magellans världsomsegling 1519-1522
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima