Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zesde deel in de serie over de onvergetelijke en grappige Liv

Veel LivsX - #LoveYourself van Marlies Slegers is het zesde deel in de serie over de onvergetelijke en grappige Liv en haar vriendinnen Kat, Eva en Lotte. Heeft verliefdheid een houdbaarheidsdatum? Liv weet het niet, zeker niet wanneer Özan voor zes maanden naar Istanbul vertrekt en Benja verliefd lijkt te zijn op Jenn. Maar voorlopig heeft Liv wel andere dingen aan haar hoofd. Ze ontmoet de eenzame mevrouw Jansen, en haar zus belandt na een ernstig scooterongeluk in het ziekenhuis. En waarom wil iedereen perfect zijn? De wereld is toch veel leuker als je jezelf accepteert?! Daarom lanceert Liv de campagne #LoveYourself! Een heerlijk boek vol humor, paskamerleed, schoolperikelen, puppyliefde, taartjes en nog veel meer! Over Veel LivsX - I Love Me: `Net als de voorgaande Liv-boeken weer een lekker leesbaar dagboek vol meidenbeslommeringen van een sprankelende tiener.' 7Days

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie da ridere

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789024575824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "LoveYourself"

LoveYourself
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima