Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lovecraft'n Külleri

Nick Mamatas
pubblicato da Nemesis Kitap

Prezzo online:
1,65

Baka bir hafta sonu olsa, bedenim çok daha çabuk bulunurdu. Etrafa yaylan koku bile tek bana bir otel çalann harekete geçirirdi fakat Summer Tentacular en youn dönemindeydi. Providence'n tuhaf ve rkç pulp-yazar Howard Phillips Lovecraft'la ilgili edebiyat konferans galas için gelen katlmclar, bir araya geldikleri her köede toplu halde dedikodu yapmaya pek bir meraklydlar.

 

Eer Summer Tentacular konusundaki sözlerim kulaa biraz asabi geliyorsa, u an bir maktul olduumu, kongredeki birinin beni öldürmü bulunduunu belirtmek isterim. Ne olduunu göremedim ama hissetmedim diyemem; ölümümün gerçeklemesinden önceki birkaç ümitsiz saniye boyunca hissettiim ey ey, aslnda henüz bir yere gitmedim, hâlâ buradaym; fakat öncesinde olduum ekilde deil. 

 

Ölüm böyle bir ey mi? Vücudun bir yerlerinde yüzen bilincin, kiinin kulaklar çürüyüp yok olana kadar her eyi duymas, fakat buna karn görememe, konuamama veya hareket edememe hali mi? u an mezarlkta gömülü olan her ölü, dünyay bu ekilde mi deneyimliyor? Beni her kim öldürdüyse, bunu yeteri kadar becerememi olmal. yi de, ölümden sonra buna ne kadar süre boyunca katlanyoruz? Bedenim souduunda beynim de duracak m, yoksa ben tüm sinir uçlarm çürüyene kadar sonunun ne olacan bilmediim bu durumda uurumla birlikte bekleyecek miyim? Son cümlemdeki ben, bo bir evrene mi, yoksa baarszla m gönderme yapmakta?

 

Cinayetime kap açan olaylar yeniden yaplandrmam akademik bir altrma benim için. Ne adalet, ne de intikam aryorum. Sonuç olarak öldüümüzde ne olduunu biliyorum. Çok geçmeden sorumlular da buraya gelecek; sen de geleceksin. Bekliyorum.

 

 (Tantm Bülteninden)

 

 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nemesis Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059545938

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lovecraft'n Külleri"

Lovecraft
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima