Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ifølge den spirituelle vejleder og forfatter Rebecca Campbell står vi både over for en række enorme problemer i verden samtidig med, at vi er på tærsklen til en ny tidsalder med mulighed for at udvikle større åndelig bevidsthed, som kan redde vores liv på kloden.

I Lysarbejder i den nye tid guider hun os til at vågne op til vores spirituelle natur og få kontakt med vores indre lys og begynde at sprede det i verden.

Bogen er delt op i fire dele, der leder til større selverkendelse og handlekraft: 1. Tænd dit indre lys - som handler om, hvordan man får forbindelse med sin sjæl og oplever det at være et spirituelt væsen. 2. Arbejd med dit lys - som drejer sig om at finde frem til, hvad der tænder en, hvad man elsker at gøre og er passioneret omkring. 3. Lev i lyset - som indeholder praktiske redskaber til at finde lyset hver eneste dag og kunne forbinde sig med sin sjæl og sit spirituelle formål, selv på dage, hvor man har det skidt. Og 4. Vær lyset - som fokuserer på at finde sin autentiske stemme og sit unikke personlige udtryk og med det tænde lyset i andre og i verden.

Bogen er inspirerende, tankevækkende og fuld af praktiske anvisninger.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702230413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lysarbejder i den nye tid"

Lysarbejder i den nye tid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima