Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lyskabinettet

Morten Ramsland
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,56

Ti minutter efter sin fars død, træder Thomas ind pa Odense Sygehus. Uvilkarligt tænker han tilbage pa sin opvækst i 1970'erne og 1980'erne: En barndom med kejtet danseskoleundervisning, tossede familieferier, stævner i dykkerklubben og spirende seksualitet. Men nar voksne mænd taler om mænd og damer, nar klassekammerater taler om køn og kærester, far Thomas en snigende følelse af ikke helt at høre til.

Da Thomas som voksen møder Sidsel og far børn, vokser fornemmelsen af at være en gade for sig selv. Livet i kernefamilien ender i depressionens mørke, og han beslutter sig for at opsøge Overbecks lyskabinet. I lyskabinettet oplyser Overbecks lamper skridt for skridt de stier, som Thomas er gaet ad hele sit liv. Og da Thomas møder Nora med det lysende blik, kan han gøre op med sin fortælling. Sammen skaber de midt i Thomas' familieliv med Sidsel og børn - et lukket rum, hvor han kan komme tættere pa gaden.

Lyskabinettet er en roman om at blive fri fra fortællingerne om sig selv. Om at finde nye mader at være mand, partner og far pa.

Pressen skriver:

»Fortæller indlevende og hæderligt historien om en mand, der farer vild i sit eget mørke...«
**** Børsen

»Man kan ogsa, og med rette, synes jeg, kalde romanen for en moderne dannelsesroman [...] Læst sadan er Lyskabinettet ikke bare elementært underholdende, men ogsa god at blive klog pa.«
***** Berlingske

»Morten Ramsland løfter modigt dynerne og afslører et eksistentielt skisma om heterogen kønsidentifikation i et overvejende homogent samfund; et omrade, som endnu ikke er sa oplyst i mainstreamlitteraturen.«
Jyllands-Posten

»Aldrig før er en ung mands vej til at finde sin seksuelle identitet blevet skildret med sa stor indlevelse og med sa mange nuancer pa dansk [] det er forrygende læsning, som for mig at se overhaler Ramslands fænomenale Hundehoved med flere længder.«
***** Dagbladenes Bureau

»Ramsland har beriget dansk litteratur med et imponerede værk med stor menneskelig indsigt.«
Litteratursiden

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788763858717

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lyskabinettet"

Lyskabinettet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima