Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Olan büyüdü, baba öldü, kz benden uzun, kötü bir rüyadan dolay alyor. Lütfen sonsuza dek kaln, diyorum tandm eylere. Gitmeyin. Büyümeyin."

Çoluk Çocuk ile bizi fena halde hazrlksz yakalayan Patti Smith, "hayatmn yol haritas" olarak tanmlad M Treni'nde zihninin derinliklerine doru bir tren yolculuuna çkyor.

Patti Smith anlarn, hayal dünyasn, bir bardak koyu kahveden ya da bir Murakami satrndan ald hazz bir araya toplayp kelimelerle tutturuyor. "Kaybedip bir daha bulamadklar"nn yerini yine kelimelerle dolduruyor. "O gamsz balona, dünyaya inanyorum" diyen koca ruhlu bir sanatçnn hayata yazd bir ak notu M Treni.

Harika ark sözleri yazmak bir ey, M Treni gibi bir kitap yazmak ise bam-baka bir ey. Bundan sonra yapacaklarn saymazsak M Treni, Patti Smith'in yaratt en iyi ey.
-The Nation-

Patti Smith bizim için yayor, yazyor ve söylüyor.
-Washington Post-

Okuduum en sra d, en nefes kesici kitap.
-Maria Popova, Brain Pickings-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 211

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786023479

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "M Treni"

M Treni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima