Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bob Johansson nem hitt a halál utáni életben, így nagy megdöbbennéssel vette tudomásul, hogy felébredt, miután meghalt egy autóbalesetben. Ráadásul érz számítógépként, ami kontroll-intelligenciaként irányít egy hatalmas rkutatási projektet.
Bob és a másolatai 40 évvel ezeltt szétszóródtak a világrben, hogy lakható bolygókat keressenek. És nagyjából ennyi az, ami az eredeti tervbl megmaradt. Egy hatalmas háború kipusztította az emberi faj 99,9%-át, a nukleáris tél lassacskán teljesen lakhatatlanná teszi a Földet, miközben radikális csoportok folytatják egymás kiirtását. Ráadásul a Bobok felfedeztek egy olyan rutazó fajt, ami minden egyéb életformát tápláléknak tekint.
Bob egyszerre azon kapja magát, hogy Égistenként vigyáz egyszer bennszülött törzsekre, miközben új otthont keres a Föld lakói számára, és talán az egyetlen, aki megakadályozhatja, hogy a galaxisok népei vacsoraként végezzék.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789639866492

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "MI vagyunk az istenek"

MI vagyunk az istenek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima