Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maar verder gaat het goed met me

Monica Heisey
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
14,99

Maggies huwelijk is 608 dagen nadat het is begonnen gestrand, maar verder gaat het goed met haar. Natuurlijk is ze voor het eerst in haar leven alleen, kan ze haar huur niet betalen en schiet haar masterscriptie totaal niet op... Toch is ze vastberaden om haar nieuwe status als Verrassend Jong GescheideneĀ© te omarmen. Maggie ontdekt nieuwe hobby's, keert terug in de datingscene, deelt te veel details in appgroepen en gaat uit met haar onstuimige, net gescheiden vriendin Amy.
Terwijl Maggie zich in het chaotische eerste jaar na haar scheiding stort begint ze aan alles te twijfelen: waarom trouwen we nog steeds? Heb ik gefaald voordat ik Ć¼berhaupt was begonnen? Hoeveel hamburgers moet ik 's nachts nog eten voordat ik gelukkig word?
Maar verder gaat het goed met me is ontzettend grappig, messcherp en pijnlijk herkenbaar. Het is een onweerstaanbare debuutroman over de onzekerheden van moderne liefde, vriendschap en geluk van een prachtige nieuwe stem in de letteren, Monica Heisey.

Monica Heisey is afkomstig uit Toronto. Ze schrijft tv-scenario's en essays en woont tegenwoordig in Londen. Ze publiceerde onder meer in The New Yorker, The New York Times en The Guardian en op vice. Maar verder gaat het goed met me is haar debuutroman.

'Beste boek van het jaar.' The Observer

'Een slimme en grappige coming-of-divorce-roman, een verhaal over verwerking, met een sympathieke heldin die een steuntje in de rug verdient.' The Guardian, Boek van het Jaar

'Belooft een van de meest besproken boeken van het jaar te worden.' The Sunday Times

'Heiseys behendige schrijfstijl en de grappige zinswendingen zorgen ervoor dat Maggie monsterlijke beslissingen kan nemen als ze van de ene rampzalige keuze naar de andere fladdert, maar ze blijft hartverscheurend herkenbaar.' The Times

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789044653847

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Maar verder gaat het goed met me"

Maar verder gaat het goed met me
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima