Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Macerated, infusioner, decoctions. Biodynamiske præparater til haven og til køkkenhave.

Holger Stensen
pubblicato da Bruno Del Medico

Prezzo online:
6,90

126 sider. Meget illustreret.

Ønsket om at spise sunde fødevarer er hovedårsagen til, at så mange mennesker dyrker en grøntsagshave.

Desværre stigningen i varecirkulationen mellem de forskellige steder i de sidste årtier på alle kontinenter indført mange sygdomme og parasitter, som tidligere var begrænset til bestemte områder.

Denne hæfte indeholder et rigt udvalg af naturlige metoder, som du kan bruge til at modvirke skadedyrene og sygdommene i din grøntsagshave eller din have.

Håndbogen illustrerer kendetegnene for de urter, der oftest anvendes til dette formål. I denne bog finder du detaljerede instruktioner for at opnå meget effektive forberedelser på en enkel måde.

Ved at bruge disse naturlige, det vil sige biologiske metoder, kan du endelig have rigelige blomster og grøntsager uden at bruge kemikalier.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Giardinaggio, altri titoli » Giardini: descrizione e storia » Giardinaggio biologico » Frutta e verdura » Ecologia e Ambiente » Agricoltura biologica e sostenibile

Editore Bruno Del Medico

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2019

Lingua Danese

EAN-13 1230003219218

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Macerated, infusioner, decoctions. Biodynamiske præparater til haven og til køkkenhave."

Macerated, infusioner, decoctions. Biodynamiske præparater til haven og til køkkenhave.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima