Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De reisgids Wat & Hoe Stedentrip Madrid, met insider tips, Top 10 hoogtepunten, wandelingen en diverse kaarten en plattegronden. Madrid is een van de grote hoofdsteden ter wereld. De inwoners zijn enorm trots op hun tradities. Ze bestellen cocido madrileño (een klassiek Madrileens stoofpotje), flaneren op zondagochtend in het Parque del Retiro en dansen op straat de chotis tijdens het San Isidro-festival. Bovenal maken ze het graag laat: ze eten om 23 uur en zitten tot het licht wordt bij de terrazas (openluchtcafés). De dagen zijn voor noodzakelijke bezigheden, zoals werken - Madrid komt 's avonds pas echt tot leven.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Guide turistiche » Europa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/07/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789021554532

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Madrid"

Madrid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima