Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

În timpul zilei, Judith Rashleigh lucreaz la o cas de licitaii din Londra. Noaptea, este animatoare într-unul dintre barurile ru famate ale capitalei. Disperat s realizeze ceva în via, Judith tie c trebuie s intre în joc. A învat s se îmbrace, s vorbeasc i s se comporte pentru a fi pe placul brbailor. A învat s fie o fat cuminte. Dar, dup ce descoper un secret întunecat din lumea artei, Judith este concediat, iar visurile ei pentru o via mai bun sunt spulberate. Aa c apeleaz la un prieten pe care îl neglijase mult vreme. Un prieten care o ajutase s treac de necazurile din trecut cu fruntea sus i spatele drept. Un prieten pe care o fat bun ca ea nu ar trebui s îl aib: furia.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063307904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Maestra"

Maestra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima