Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Magas cé és jobbhorog

Arne Svingen
pubblicato da Kolibri Kiadó

Prezzo online:
6,99

Az Egy törött orr balladája arról szól, hogy üssünk és hogy ne üssünk. És hogy mi a helyzet akkor, ha az ember csak úgy tud énekelni, amikor senki más nem hallja. De leginkább mégiscsak Bartról szól, aki szerint az élet attól egy cseppet sem lesz jobb, ha negatívak vagyunk. Megismerjük a titoktartásra képtelen Adával és Geirrel, aki mindig olyan furcsán áll. Az olyan fontos napok históriája ez a könyv, amelyeken egyszerre történik minden, és semmi sem többé lesz olyan, mint azeltt volt. Amelyeken egyszerre érezzük magunkat boldognak és egy kissé szomorúnak. Ahogy ez a könyv is megnevetett, miközben néha elszorítja a torkodat. A szerzrl: 1967-ben szuletett Norvégiában, Oslóban. Újságíró, író. Gyermek- és ifjúsági irodalom kategóriában Norvégia egyik legolvasottabb szerzje. Kulönböz mfajokkal kísérletezik. Ír riportkönyvet, regényt és filmforgatókönyveket is. Több írását megfilmesítették. Járja Norvégia iskoláit, rendhagyó irodalomórákon saját mvei mellett a világirodalmat is népszersíti. Célja, hogy ne csak a lányok olvassanak, hanem a fiúk is. Mégpedig értékes irodalmi mveket. Egy sor irodalmi elismerés tulajdonosa. 2012-ben jelölték a Brage-díjra, amit 2005-ben egyszer már megkapott.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Kolibri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155450372

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Magas cé és jobbhorog"

Magas cé és jobbhorog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima