Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

inutul Mayo din Irlanda este deosebit de bogat în tradiii, iar Branna ODwyer integreaz legendele locale atât în viaa sa, cât i în activitatea de proprietar i administrator al magazinului în care vinde spunuri, loiuni i lumânri înnobilate de harul ei magic.

Prin trie i generozitate, Branna a reuit întotdeauna s in laolalt un cerc restrâns de prieteni i de rude, dar din viaa ei lipsete o verig esenial: dragostea. A avut-o cândva, pentru o vreme, cu Finbar Burke, dar obâriile lor nu le-au permis s aib sperane pentru un viitor comun. De aceea, Fin i-a petrecut tinereea cltorind prin lume pentru a umple golul pe care Branna i l-a lsat în suflet i s-a concentrat asupra muncii, încercând s dea uitrii o pasiune imposibil.

Când primejdia ancestral se face iari simit, Branna i Fin se las iari în voia iubirii, contieni fiind îns c nu vor putea tri împreun. O furtun de umbre amenin tot ce au mai drag, i doar fora, loialitatea i dragostea lui Fin vor putea înclina balana în lupta dintre legturile care i-au unit i rul care le bântuie familiile de secole întregi, cutând s-i dezbine.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/09/2015

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063300011

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Magia trecutului"

Magia trecutului
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima