Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Magyarország földtana címû könyv elsõsorban az egyetemi szintû áttekintõ földtani oktatás számára készült tankönyvként. Az elektronikus kiadás lehetõségeit kihasználva a kötet a legfrissebb ismereteket szintetizálja és ad hazánk földtani felépítésérõl korszerû áttekintést, amelyet haszonnal forgathatják nemcsak egyetemi hallgatók, hanem a téma iránt érdeklõdõ nem szakmabeliek egyaránt. A kötet szerzõi, Budai Tamás és Konrád Gyula aktív és nagy tapasztalattal rendelkezõ terepi geológusok, akik oktatási tapasztalatokkal egyaránt rendelkezve megfelelõ arányban vegyítik a terepi tapasztalatokat az oktatás igényeivel. A megértést számos ábra teszi teljessé.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Geologia e Scienze della Terra » Geologia e Litosfera

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155295553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Magyarország földtana"

Magyarország földtana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima