Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Brzo sam okrenuo glavu i vidio je kako stoji iza srednjeg prozora u dnevnoj sobi, zurei u mene. Ubrzo nakon toga ona je izašla, još u svom kimonu sa flamingo uzorkom. Dodala mi je ašu ledene vode. Stavio sam ašu na usta i zamislio njeno golo tijelo." Henry je zaposlen na bušotini u Sjevernom moru. Radi 12 uzastopnih sati na dan, svaki dan, 14 dana. Nakon dva tjedna vraa se na kopno na odmor, kako bi provodio vrijeme sa prijateljima i kolegama-neženjama. Provodi svoje vrijeme sa ženama, zadovoljavajui ih i prepuštajui svojim emocijama slobodu. Ujutro, on kaže zbogom. Njegovo pravilo jednostavno je: nova žena svake veeri. Samo jednom ini iznimku. Njeno ime je Klara. Ova kratka pria je objavljena u kolaboraciji sa Erikom Lust Švedskim filmskim producentom. Njena namjera je prikazati ljudsku prirodu i raznolikost kroz prie o strasti, intimi, požudi i ljubavi u fuziji snažnih pria i erotike.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2019

Lingua

EAN-13 9788726213690

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Majstor za sve - Seksi erotika"

Majstor za sve - Seksi erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima