Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Malevil a katasztrófavíziós antiutópiák egyik legnagyszerbb elképe, 1972-bl. A m tulajdonképpen egy apokalipszisfreskó, amolyan klasszikus túlélhistória, egy szélsséges helyzetbe zárt közösség mködésének és esélyeinek analízise, egyúttal lebilincsel kalandregény. Hsei arra ocsúdnak egy sziklafal védte dél-franciaországi várkastély borospincéjében, hogy pusztító atomkatasztrófát éltek túl. Vajon elegend esélyt ad-e némi élelem, jószág és vetmag, hogy ne pusztuljanak éhen? S ami legalább ilyen fontos: sikerül-e újjászervezniük az életüket és megvédeni magukat az új barbárság váratlanul felbukkanó erivel szemben?
A regénybeli sötét jöv dátuma, ahogy például Orwell 1984-es éve is, immár a múlté. De megnyugvásra semmi ok: a történet aligha ért véget.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635040032

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Malevil"

Malevil
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima