Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mama mea este extraordinar

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
5,49

În aceast emoionant poveste de culcare, o feti explic de ce Mama ei este extraordinar. O vedem pe tot parcursul zilei, gândindu-se cu cldur la mama ei.

Mama tie întotdeauna cum se simte i cum poate s o ajute în cazul oricrei probleme. Mama poate s fac cea mai complicat coad împletit i s explice fraciile. Mama o poate ajuta s se trezeasc dimineaa i o îmbrieaz cu putere când este trist.

Cu ilustraii adorabile i un mesaj pe care oricine îl poate înelege, aceasta este cartea perfect pentru copii i mamele lor.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9781525918797

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mama mea este extraordinar"

Mama mea este extraordinar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima