Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oglinda vieii religioase, morale, sociale, familiale, politice, economice etc a Indiei de altdat, cu mii de ani în urm i de astzi, este înfiat în CARTEA LEGII LUI MANU. MANAVA-DHARMA-SASTRA sau CARTEA LEGII LUI MANU este o scriere a crei vechime se numr cu miile de ani. Esena mrturiilor din aceast carte unic o formeaz caracterul religiei cuprinse în Legea lui Manu, brahmanismul, adic credina în Brahma, ca zeu suprem, nemrginit, principiu i esen a lumii, creator i distrugtor al totului.
Termenul "lege" din titlul crii nu trebuie luat în înelesul modern, ca o sum de dispoziii sau prescripii privitoare la o anume chestiune, sau ca norm de conduit într-o direcie sau împrejurare oarecare, ci ca norm general de conduit, sau ca o adunare cât mai complet de reguli ce trebuie urmate în via. De aceea Legea lui Manu cuprinde principii de teologie, de metafizic i cosmogonie, precepte de moral, de pedagogie, de economie domestic i rural, de comer etc.; reguli pentru îndeplinirea actelor cultului, a datoriilor conjugale i ctre rude, prieteni i strini, datoriile castelor principale i ale castelor secundare, atât unele fa de altele, cât i ale membrilor castei între ei; noiuni de politic intern i extern, de strategie i tactic; sfaturi pentru încheieri de aliane politice i militare; apoi amnunite legi agrare, civile, penale, comerciale, sistemul msurilor i greutilor etc.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737014474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu"

Manava Dharma Sastra sau Cartea Legii lui Manu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima