Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Manden med de mange kasketter. Kristian Dahl - journalist og organisator

Kaj Spangenberg
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
1,21

"Fremtrædende danske journalister har siden 1961 modtaget Kristian Dahlprisen, hvis officielle navn er Kristian Dahls Mindelegat. Prisen uddeles én gang om året for en lødig og bemærkelsesværdig journalistisk indsats. Det er, med andre ord, en pris af fineste karat.
Hvis prisen har et problem, er det kun, at meget få egentlig ved, hvem Kristian Dahl var."

Kaj Spangenberg præsenterer os for en af de mest indflydelsesrige og spændende skikkelser inden for dansk journalisthistorie. Det er ikke tilfældigt, at det kun er journalister af en helt særlig støbning, der modtager Kristian Dahls Mindelegat. Kristian Dahl gjorde nemlig selv mere for den danske journalistik, end de fleste overhovedet er klar over. Kaj Spangenberg Schmidt er en dansk journalist og forfatter. Han har blandt andet skrevet bøger om nationalfølelse og nationale mindretal i Europa.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Manden med de mange kasketter. Kristian Dahl - journalist og organisator"

Manden med de mange kasketter. Kristian Dahl - journalist og organisator
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima