Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Masal-ki Dünya Arasndaki Ak

Nazl Çevik
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,96

Masal bizi aslmza kavuturan efsunlu sözdür.

Biz yetikinler ne zaman bir masal dinlesek içimizdeki çocuk uyanmaya balar. Ne zaman bir masal anlatlsa iç evrenimizin karanlk odalarnda kilitli kalan çocuun kalbi güm güm atmaya balar. Kalbin bu çars o karanlk odann kapsn açacak tlsmdr. Böylece kap yava yava aralanr, içimizdeki çocuk çekinerek kafasn dar uzatr ve kapal kald o odadan masaln efsunlu sesine kulak vererek usulca darya çkmaya balar.

Çünkü masal bizi aslmza kavuturan efsunlu sözdür. Masal dinleyip, masal anlattkça bizi terk etmi olan içimizdeki çocuk, masaln cazibesine kaplp yuvasna geri döner. Masal bilinçdmz ile olan bamz güçlendirir. Diil yanmz büyütür. çimizdeki kahraman uyandrr. Özetle masal, insan olma serüveninde bize güç verir, el uzatr ve rehberlik eder.

2017'de Almanya'da "Thüringen Masal ve Efsane Ödülü"ne layk görülen, hikâye anlatcs ve eitmen Nazl Çevik Azazi; bizi masallarla dönüeceimiz, içimizdeki çocuu uyandracak, ruhumuzla yeniden ba kurmamz salayacak bir yolculua davet ediyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050958300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Masal-ki Dünya Arasndaki Ak"

Masal-ki Dünya Arasndaki Ak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima