Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Massakrer og terror

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

"Himmelen er blå og luften klar som is, når to fly med kort mellemrum bryder ind i World Trade Center tvillingetårnene i New York. Mens flere millioner kun passivt kan se til, begynder 102 minutters overlevelseskamp for menneskerne i begge dødsfælder."

"Massakrer og terror" skildrer nogle af de værste tilfælde i historien. Det beskriver angrebet på World Trade Center-tvillingtårnene i New York, München-massakren i 1972, Mekka-terrorangrebet i 1979, Osama bin Ladens og Mohamed Atta's liv, og den mand, der i to årtier var verdens mest frygtede terrorist - Carlos. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa » Storia militare , Politica e Società » Politica e Istituzioni » Terrorismo » Problemi e Processi sociali » Discriminazione sociale

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380255

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Massakrer og terror"

Massakrer og terror
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima