Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mavi Tutkunu Karga - Mavi Seri 1

Aysun Berktay Özmen
pubblicato da Redhouse Kidz Yaynlar

Prezzo online:
2,06

Doaya duyduu sevgiyi çocuk kitaplarna tayan Aysun Berktay Özmen, kendi resimledii*Mavi Seri'de***, bizlere bu renk etrafnda birleen üç farkl hayvann hikâyesini anlatyor.

Mavi tutkunu karga denize, gökyüzüne, rengi mavi olan her eye hayrandr. Bu tutku ile etrafta gördüü bütün mavi eyalar toplamaya balar. Böylece mahalledeki eyalar kargann yuvasn teker teker doldurur. Gözü maviye bir türlü doymayan kargann, bu tutkusundan vazgeçmesi gerekecektir. Bazen çok sevdiimiz eyler bakalarna ait olabilir. Mavi tutkunu karga böyle zamanlarda sahiplerine sorarak, onlarn iznini alarak bu eyalara sahip olmann en doru yöntem olduunu örenecektir.

Aysun Berktay Özmen'in kolaj yöntemi ile yapt resimlerin etkisi bile Mavi Tutkunu Karga'ya sahip olmak için bir neden. Kitabn sonunda sizler için de bir kolaj sayfas ayrmay ihmal etmedik! Bir miktar renkli kât ve biraz yaptrcyla çocuklar kendi öykülerini oluturabilir.

Redhouse Kidz sizleri, Aysun Berktay Özmen'in hazrlad büyüleyici kolajlar eliinde Mavi'in mavi dünyasna davet ediyor. Tutkunu olacanz bir hikâye...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Redhouse Kidz Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052079935

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mavi Tutkunu Karga - Mavi Seri 1"

Mavi Tutkunu Karga - Mavi Seri 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima