Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Max Verstappen - James Gray
Max Verstappen - James Gray

Audiolibro Max Verstappen

James Gray
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
12,99

Iedere liefhebber herinnert zich die zinderende race op zondag 12 december 2021, toen Max Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton versloeg en wereldkampioen werd. Ook in 2022 laat Max weer zijn kwaliteiten zien. Even leek het erop dat hij in Charles Leclerc een nieuwe rivaal vond, maar Max blijkt onverslaanbaar, ruim voor het einde van het seizoen werd hij opnieuw wereldkampioen. In dit boek vertelt James Gray het levensverhaal van Max Verstappen, een supertalent die als zoon van Formule 1-legende Jos Verstappen voorbestemd was om coureur te worden en geschiedenis te schrijven. Van de kleine Max die op vierjarige leeftijd al in een kart reed, tot aan de grote Max die wereldkampioen werd: dit is het complete verhaal.

Dettagli down

Generi Sport » Atleti e personaggi dello sport » Altri sport » Automobilismo e Motociclismo , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Sportivi

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 10:35.22

Pubblicato 28/12/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789021341071

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Max Verstappen"

Max Verstappen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima