Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Med hjärtat i Röda bergen

Alexandra Appelqvist
pubblicato da Louise Bäckelin Förlag

Prezzo online:
9,54

Luca arbetar som kock i Paris när hon far veta att barndomsvännen Stella flyttat till Sverige. De förlorade kontakten när allt gick snett och i hemlighet bestämmer sig Luca för att resa dit. Kan Stockholm bli platsen där de begraver sina gamla bekymmer och startar om pa nytt?

Elsa är mitt i en skilsmässa. Hon hade det perfekta livet, men sökte nagot mer och fann Stellas pappa Peter, som lämnat Italien för sin dröm att öppna Röda bergens bästa krog. Allt borde flyta pa enkelt, nyförälskade som de är, men inget gar som de hoppats pa.

Av en slump stöter Elsa och Luca ihop flera ganger i trapphuset där Stella och Peter bor. Deras möten blir början pa en vänskap mellan tva till synes helt olika kvinnor, som är pa väg at samma hall i livet. Fast är de verkligen det? Ju bättre de lär känna varandra desto tydligare blir det att allt kanske inte är som de har trott.

Med hjärtat i Röda bergen är en varm berättelse om livets vändningar och om relationer som förändras. Det är den andra, fristaende delen i feelgoodserien Röda bergen.

ALEXANDRA APPELQVIST debuterade 2017 med succén Handboken för singlar pa gränsen till nervsammanbrott. Nu är hon aktuell med feelgoodserien Röda bergen. Alexandra lever med sin familj i Stockholm, växelvis i hemmet i Vasastan och i skärgardshuset pa Svartsö, och driver agenturen BYWRTRS - The Storytelling Revolution som representerar aktuella författare.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789177996897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Med hjärtat i Röda bergen"

Med hjärtat i Röda bergen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima