Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meer Nachtlichtjes
Meer Nachtlichtjes

Meer Nachtlichtjes

David Fontana
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
12,99

Meer nachtlichtjes is het langverwachte vervolg op het succesvolle Nachtlichtjes. Ook dit boek vormt kennismaking met meditatie voor een nieuwe generatie: je kind(eren). Samen met je kind kun je de boodschap achter deze twintig betoverende, prachtig geïllustreerde verhalen ontdekken. Professor David Fontana, die de inleiding voor ouders schreef, is wereldwijd een autoriteit op het gebied van meditatie, kinderpsychologie en opvoedkunde. Hij heeft veel boeken geschreven die in ruim twintig talen zijn vertaald. De verhalen zijn geschreven door vier gerenommeerde verhalenvertellers: Anne Civardi werkte vele jaren bij uitgeverijen en heeft ruim veertig kinderboeken, zowel fictie als non-fictie, geschreven en geredigeerd. Joyce Dunbar is een populaire kinderboekenschrijfster. Ze heeft ruim zestig kinderboeken geschreven, waaronder de verhalen over Muis en Mol, die ook op tv als tekenfilm te zien waren. Kate Perry schrijft al ruim twintig jaar kinderboeken. Haar werk heeft in 2000 en 2001 op de shortlist van 'The Children's Book Award' gestaan. Karen Wallace heeft ruim negentig kinderboeken geschreven. Ze heeft ook scripts voor kinderprogramma's geschreven en maakte deel uit van het team dat in 2001 voor The Hoobs een BAFTA won. Voor het ontwikkelen van concentratie, creativiteit, zelfvertrouwen en ontspanning van je kind. Door de verhalen voor het slapengaan hardop voor te lezen zul je: * de fantasie van je kind prikkelen en ontwikkelen * je kind leren om zijn aandacht ergens op te richten en zijn angsten los te laten * je kind helpen om op zichzelf te vertrouwen en zelfverzekerd in het leven te staan.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789000312757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meer Nachtlichtjes"

Meer Nachtlichtjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima