Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Megfojtott virágok - Az amerikai bnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése

David Grann
pubblicato da Bookline Könyvek

Prezzo online:
6,94

National Book Award jelölés

A kötet alapján Martin Scorsese forgat filmet Leonardo DiCaprióval a fszerepben

Amikor az 1920-as években kiderült, hogy az oklahomai oszázs indiántörzs mvelésre alkalmatlannak" nyilvánított földje alatt az Egyesült Államok legnagyobb olajkészlete húzódik, a törzs tagjai hirtelen a világ leggazdagabb embereivé váltak. Kalandorok és vállalkozók sokasága lepte el a vidéket, hogy a korabeli sajtót idézve a rézbr milliárdosoktól" bérbe vett földeken meggazdagodjon.

Ám egyszer csak valami egészen hátborzongató történt.

A törzs tagjait egymás után meggyilkolták - volt, akit megmérgeztek vagy lelttek, mást a vonat elé löktek. És azok is meghaltak, akik kérdéseket tettek fel vagy nyomozni próbáltak a rejtélyes halálesetekben.

David Grann hosszú éveken át kutatott levéltárakban és nyomozott a helyszínen, hogy megismerje az amerikai bnüldözés legsötétebb fejezetét, amely összefonódott az FBI megszületésével is. A nyomozóiroda els jelents gyilkossági ügyében a fiatal és ambiciózus új igazgató, J. Edgar Hoover a legújabb technológiától kezdve a fedett ügynökökön át mindent bevetett, hogy sikert tudjon felmutatni, és ezzel igazolja az FBI létét.

A nyomozás során felszínre került bnök még a legedzettebb ügynökök gyomrát is megfeküdték.

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Bookline Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634336273

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megfojtott virágok - Az amerikai bnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése"

Megfojtott virágok - Az amerikai bnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima