Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mit tehet az ember, ha úgy érzi, élete zsákutcába fut, és nem talál kiutat a sors útvesztjébl? A világszerte ünnepelt színésznt, Katie Quinnt valósággal felemészti a rivaldafény. Mindenáron meg akar szabadulni a múlt nyomasztó emlékeitl, és attól sem riad vissza, hogy önkezével vessen véget az életének. Gyóntatója és régi jó barátja, Steady Capris atya azonban másodmagával, egy rejtélyes, némaságba burkolózó férfival a segítségére siet. A paparazzik kíváncsi kamerái ell Florida védelmet adó lápvidékére menekülnek. A kényszer közös rejtzés során Katie végs elkeseredésében elfogadja a titokzatos férfi által kínált kiutat, hogy teljesen új fejezetet nyisson életében. Kalandos útjuk Floridából Franciaországba röpíti ket, ahol mindkettejüket megkísértik a múlt árnyai és a jöv lidércei, mígnem rájönnek, hogy megíratlan történetük jelentheti számukra az egyedüli feloldozást. Charles Martin (Égzengés, A tücskök éneke, A szentjánosbogarak fénye) legújabb könyvében két megtört szív, két tönkretett lélek találkozásának lehetünk a szemtanúi, akik rájönnek, hogy az összeomlás olykor nem a vég, hanem valami újnak a kezdete.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megíratlanul"

Megíratlanul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima