Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Megtestesült kísértés (Monte Calanetti varázsa 6.)

Teresa Carpenter
pubblicato da HarperCollins Magyarország Kft.

Prezzo online:
2,15

Ez a pasi maga a megtestesült kísértés! Lindsay-t azonban annyira lefoglalják az évszázad esküvjének elkészületei, hogy nem mer megkockáztatni egy szenvedélyes kalandot a vlegény barátjával. Csakhogy Zach túlságosan vonzó, így hosszú távon mégis képtelen ellenállni neki. Ezzel viszont valószínleg óriási hibát követ el, mert alighogy bízni kezd a férfiban, riadtan döbben rá: Zach jéghideg számításból csábította el

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/07/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634484271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megtestesült kísértés (Monte Calanetti varázsa 6.)"

Megtestesült kísértés (Monte Calanetti varázsa 6.)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima