Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Megtört lelkek - Lottie Parker 7.

Patricia Gibney
pubblicato da Insomnia

Prezzo online:
7,25

Egy barátságtalan téli reggelen Cara Dunne holttestére bukkannak. Az esküv eltt álló nt menyasszonyi ruhában akasztották fel a saját otthonában, egy hajtincsét levágták. Cara meggyötört holttestét látva Lottie Parker nyomozóban felmerül a kérdés: ki gylölhette ennyire ezt a nt, hogy élete legboldogabb idszakában gyilkolja meg?
Az események még sötétebb fordulatot vesznek, amikor egy újabb fiatal n összezúzott holttestét találják meg. Fiona Heffernant egy ápolási otthon tetejérl lökték le - t is menyasszonyi ruhába öltöztették, és ugyancsak hiányzik egy hajtincse.
A gyilkosságok személyes indíttatásúnak tnnek, így Lottie biztos abban, hogy olyasvalaki a tettes, akit az áldozatok ismertek. Amikor Lottie közli Fiona halálhírét a vlegényével, kiderül, hogy Fiona nyolcéves lánya aznap délután, a tánciskolai próbája után eltnt. Rettegve, hogy Lily is áldozatul eshet ennek a tébolyult és rendkívül veszélyes gyilkosnak, Lottie szembenéz a tettessel, akár az élete kockáztatásával is.

Karin Slaughter, Robert Dugoni vagy Rachel Caine regényeinek olvasói élvezni fogják Patricia Gibney újabb lélegzetelállító thrillerét, a Megtört lelkeket.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Insomnia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634337294

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megtört lelkek - Lottie Parker 7."

Megtört lelkek - Lottie Parker 7.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima