Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jessica Steele: Megy a gyr...
A gyanútlan Sabinának rengeteg gondot okoz a rábízott értékes gyr. Sokáig azt hiszi, hogy ez barátnjének, Natalie-nak a tulajdona. A rátarti Kevin azonban bebizonyítja, hogy az ékszer a családjáé. A különös fordulattól megzavart Sabina belemegy a férfi meglep javaslatába, és eljátssza Kevin beteg nagymamája eltt a boldog menyasszony szerepét...

Charlotte Lamb: Szoba kiadó
London elkel negyedében, egy kényelmesen berendezett irodában végzi a munkáját James, amikor valósággal betör hozzá egy fiatal n, és szemére veti, hogy elhanyagolja az édesanyját. Az asszony annak idején elhagyta férjét és fiát, amiért James még mindig neheztel rá. A gyönyör Patience azonban eléri, hogy a férfi ellátogasson a panziójába, ahol öregek és gyerekek laknak együtt egy eleven, vidám kis közösségben, s ahol a körülrajongott fnökn...

Anne Mather: Szerelmi háromszög
Második férje halála után Catriona Redding a mostohafia kegyeire pályázik, Dominicot azonban egyre jobban elbvöli az asszony új titkárnje, Jaime. Senki nem sejti, hogy a lány csak azért érkezett, mert szeretné végre megismerni az édesanyját, Dominic közeledése pedig veszélybe sodorja az állását. A féltékeny Catriona ugyanis nem tri a vetélytársnket...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634485636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Megy a gyr, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög"

Megy a gyr, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima