Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mehurlarn Son Anlar

Burhan Bozgeyik
pubblicato da Çr Yaynlar

Prezzo online:
1,05

Bu dünyadan; bu dünyay "misafirhane" bilenler de göçtü, kendilerini bu dünyann hâkimi bilip, daimi kalacakm gibi davrananlar da... Bu dünyay "imtihan yeri" bilip ona göre tedarik görenlerde göçtü, "ebedi saadete" daveti reddedip, hrsna, gururuna, enaniyetine, kaplanlar da...

Kim olduunu, nereden gelip nereye gittiini, asl vazifesinin ne olduunu bilmeden, bilmek de istemeden, sadece ve sadece nefsinin arzularna boyun eenler; saltanatna, servetine, öhretine güvenenlerde göçtü; lahi teblilerin nda, iyilik, güzellik, huzur dolu bir ömür geçirenlerde..

Titiz bir çalmann ürünü olan bu eserde, mehurlarn ibret verici "son an"n okuyacaksnz. Her biri derslerle dolu bu tablolara buyrun birlikte göz gezdirelim...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980524

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mehurlarn Son Anlar"

Mehurlarn Son Anlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima