Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A NÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG

A kaliforniai Pine Cove kisvárosának pszichiátere egy haláleset miatt úgy dönt, pácienseinek antidepresszáns helyett placebót ad, így aztán természetesen - vagy inkább mesterségesen - a helyi kocsma látogatottsága jelents növekedésnek indul. A baj csak az, hogy a forgalom fellendítése érdekében meghívott blueszenész szomorú akkordjai egy kolosszális, Steve névre hallgató tengeri szörny figyelmét is felkeltik, amely monstrum, nos, odavan a tartálykocsikért.
A morózus Pine Cove hirtelen felpezsdül, különösnél különösebb események követik egymást, és a helyi rendr, aki f alatt még füvezik is, kénytelen összeszedni magát, hogy kiderítse, mi történik.

A Christopher Moore-ra jellemz, sajátos humorú és fordulatos történetben furcsa szereplk életébe nyerhetünk bepillantást, akik élete kizökkent a normális kerékvágásból egyenesen rá a sínekre.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468414

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Melankólia-öböl buja bestiája"

A Melankólia-öböl buja bestiája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima