Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mellékes igazság

Ann Leckie
pubblicato da GABO Kiadó

Prezzo online:
6,50

Egy Breq néven ismert katona egy távoli, havas bolygón egyre közelebb kerül küldetése teljesítéséhez. Egykor Toren Igazsága volt: egy gigantikus rhajó mesterséges intelligenciával, amely több ezer katonát kapcsolt össze, hogy közösen szolgálják a Radch-t, a hatalmas birodalmat, amely meghódította a galaxist. Most azonban egy árulás miatt felborult a rend, és Breq magára maradt egy törékeny emberi testtel, megválaszolatlan kérdésekkel és csillapíthatatlan bosszúvágyával.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636899981

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mellékes igazság"

Mellékes igazság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima