Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mellem djævelen og havet

Maria Adolfsson
pubblicato da People's

Prezzo online:
20,44

En verdenskendt musiker med rødder i Doggerland vender tilbage for at indspille sit første album i mange år. Irriterende smuk tryllebinder hun alle til festen, der afslutter indspilningerne. Alle, på nær kriminalinspektør Karen Eiken Hornby, som pludselig føler sig gammel og træt. Men under opholdet på øerne forsvinder musikeren pludselig, og det bliver Karens opgave at finde hende, uden at pressen får nys om det. Eftersøgningen glider dog i baggrunden, da politiet kommer på sporet af en brutal voldtægtsmand. Karen Eiken Hornby må håndtere de to krævende efterforskninger, samtidig med at hendes privatliv kører mere og mere af sporet, og hun bliver stillet over for et umuligt valg. Mellem djævelen og havet er tredje bind i Maria Adolfssons spændingsfyldte og roste krimiserie om Karen Eiken Hornby og den stormomsuste fiktive øgruppe Doggerland i Nordøen mellem Danmark og Storbritannien.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788772384368

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mellem djævelen og havet"

Mellem djævelen og havet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima