Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Memburu Ar-Rayyan Di Langit Mesir

Amirul Azmeer Asmadi
pubblicato da Amirul Azmeer Asmadi

Prezzo online:
2,99

Maaf, ini bukan buku cinta atau novel geli-geli seperti yang anda harapkan. Travelog ini ada sesuatu yang lebih penting daripada semua itu sebenarnya.

Travelog yang menghimpunkan 13 kisah-kisah benar yang berlaku di Mesir ini diceritakan semula dalam bentuk catatan penulis bagi menghidupkan kembali hati yang semakin layu dalam dunia keselesaan.

Dinamakan sebagai "Memburu Ar-Rayyan di Langit Mesir" kerana kesemua kisah ini diperoleh oleh penulis sepanjang keberadaannya di bumi Mesir. Simbol "Ar-Rayyan" digunakan bagi menunjukkan semua pengalaman ini dicedok oleh penulis ketika beliau berada di sana khusus dalam bulan Ramadan sepertimana yang digambarkan melalui hadis Nabi sollallahu 'alaihi wasalam yang menamakan pintu syurga Ar-Rayyan itu khusus bagi orang yang berpuasa.

Travelog yang menghimpunkan pelbagai kisah-kisah benar ini cuba diabadikan dalam sebuah buku bagi menyuntik kembali semangat untuk meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan seharian seorang manusia, lebih-lebih lagi apabila menjelang tibanya bulan Ramadan.

Semoga tulisan ini dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat bagi semua yang membacanya dan menjadi pemberat kepada amal timbangan penulis di akhirat kelak mudah-mudahan.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Memburu Ar-Rayyan Di Langit Mesir"

Memburu Ar-Rayyan Di Langit Mesir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima