Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1939-ben dr. Jan abiskit bízzák meg a Varsói Állatkert vezetésével. Ebben a munkában nagyszer segíttársa intuitív felesége, a grafikus Antonina. 
Amikor Lengyelországot megszállják a németek, a házaspárnak kapcsolatba kell lépnie a Harmadik Birodalom újonnan kinevezett, f zoológusával, Lutz Heckkel, hogy amennyire lehetséges mentsék az állatkert lakóit. Közben Jan és Antonina részt vesz a lengyel földalatti ellenállásban; szabad bejárásuk van a varsói gettóba, ahonnan embereket mentenek ki. 
Miután állatkertjüket lebombázzák, a két állatkertésznek, Jannak és Antoninának úgy sikerült megmentenie több mint háromszáz embert a náciktól, hogy az üres állatketrecekben bújtatták el ket. Mivel ezeknek a vendégeknek" állati, az állatoknak viszont emberi neveket adtak, nem csoda, hogy az állatkert fedneve Ház, az rült csillagzat alatt" lett. 
A természettudós író, Diane Ackerman élvezetes stílusban újrateremti ezt az elfeledett, igaz és szép történetet a varsóiak második világháborús ellenállásáról úgy, hogy igazából Antoninának, az állatkertész feleségének életét meséli el.

A történetet feldolgozó amerikai filmet március 30-án mutatják be Magyarországon.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/03/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634064701

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Menedék"

Menedék
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima