Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Menekülés New Yorkból

Zadie Smith
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,41

Zadie Smith bámulatosan tud önmagáról írni, ha épp a manapság oly divatos autofikció mfaját mveli - s ilyenkor azt érezzük, hogy egy nagyon okos, kedves és megért n társaságát élvezhetjük. Zadie Smith elképeszt érzékkel tud belebújni mások brébe - mondjuk, egy transzvesztitáéba, aki épp új fzt akar vásárolni magának. Zadie Smith szuggesztív ervel tudja elképzelni a közeljövt - azt a világot, ahol a high-tech elitje már alig érintkezik a hétköznapi emberek lepusztult világával. Zadie Smith imádja a popkultúrát, s így különös élvezettel képzeli magát Michael Jackson alakjába, aki 2001. szeptember 11-én kimenti New Yorkból Marlon Brandót és Elizabeth Taylort. Zadie Smith imád játszani a nyelvvel, és nem fél attól sem, hogy idnként azt tegye, amit ma már nagyon kevesen: hogy meghökkent kísérleti szövegeket alkosson. De félni ettl sem kell (mármint olvasóként): Zadie Smith nagyon tud figyelni arra, hogy együtt játszhassuk vele azt az élvezetes, néha könnynek tn, néha bonyolultabb játékot, amit irodalomnak nevezünk.
Az angol apától és jamaicai anyától 1975-ben Londonban született Zadie Smith 25 éves volt els regénye, a Fehér fogak megjelenésekor. A könyv számos díjat nyert, s 2002-ben négyrészes tévésorozat is készült belle. Ma már a kortárs brit irodalom egyik legsikeresebb, legolvasottabb (több mint 40 országban megjelen) szerzje; regényíróként, novellistaként és esszéíróként is bravúros mvek alkotója.
Férjével és két gyermekével ma már fként New Yorkban él (egyetemen tanít), s így a brit, az amerikai és a jamaicai élet egyaránt jelen van az írásaiban, melyek ugyanakkor a klasszikus és kortárs világirodalomból és korunk popkultúrájából is táplálkoznak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634797265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Menekülés New Yorkból"

Menekülés New Yorkból
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima