Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Igazán életh képet ad a menekülthelyzetrl." Commonsensemedia.org Ez 2017 kötelez olvasmánya." yabookscentral.com Vannak érdekes és vannak fontos könyvek. A Menekültek mindkett. 1930. A náci Németország. JOSEPH egy zsidó kisfiú, aki hajón szökik a világ másik felére a koncentrációs tábor fenyegetése ell... 1994. Kuba. ISABEL és családja egy tutajon menekül el a folytonos lázadások és a pestis ell. Remélik, hogy Amerikában békés jöv vár rájuk... 2015. Szíria. MAHMOUD szülföldjét erszak és rombolás pusztítja. Családjával elindul Európa felé... Három szívszaggató utazás a megmenekülésért. Elképzelhetetlen veszélyek: cápatámadás, bombázás, árulás... De a holnap reménye sosem vész el. Habár Joseph, Isabel és Mahmoud történetét kontinensek és évtizedek választják el, a regény végén a megdöbbent valóság az olvasó elé tárul: hármuk története mégiscsak szorosan kapcsolódik egymáshoz.
Bátorság, küzdés, túlélés. Mindent az otthonért.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155763311

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Menekültek"

Menekültek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima