Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Menneskehedens Allierede: Bog Et - AH1 - Danish

Marshall Vian Summers
pubblicato da Marshall Vian Summers

Prezzo online:
8,48

. . . For over 20 år siden, samledes en gruppe af enkeltpersoner fra adskillige forskellige verdener på et diskret sted i vort solsystem nær Jorden, med det formål at observere den fremmede Intervention, der foregår her.

Menneskehedens Allieredes Briefinger præsenterer en alarmerende ny afsløring om den skjulte extraterrestriale Intervention og om hvordan den drager fordel af menneskelige konflikter, religiøs ufred og miljømæssigt sammenbrud for yderligere at adskille og styre en splittet menneskelig familie. Ankomsten af indblandende kræfter fra hinsides vor verden på et tidspunkt med hidtil usete forandringer, repræsenterer den største begivenhed i menneskelig historie og den største udfordring for menneskelig overlevelse og frihed.

Denne banebrydende kommunikation fra vore allierede i universet, der nu cirkulerer over hele verden, præsenterer en dybtgående opfordring til menneskelig styrke, menneskeligt sammenhold og vor fremkomst som en fri race i et Større Fællesskab af intelligent liv.

De fire bind af Menneskehedens Allieredes Briefinger afslører den store tærskel, som menneskeheden står ved i sit møde med intelligent liv i Universet, og behovet for at menneskeheden etablerer sine egne Engagement Regler og Kontaktens Etik angående alle, der kan forsøge at engagere sig med denne verden, både nu og i fremtiden.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito , Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Marshall Vian Summers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2020

Lingua Danese

EAN-13 9781942293897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Menneskehedens Allierede: Bog Et - AH1 - Danish"

Menneskehedens Allierede: Bog Et - AH1 - Danish
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima