Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mera kärlek : Krönikor & andra texter

Mian Lodalen - Minna Wallin
pubblicato da Bokförlaget Forum

Prezzo online:
6,52

I Mera kärlek samlar Mian Lodalen sina bästa krönikor, politiska tal och andra texter, flera av dem tidigare opublicerade. Det är en rapport från 2000-talets Sverige, från Stockholms hbt-värld, men också ett nedslag i Smålands Jerusalem där Mian växte upp och var övertygad om att hon och hennes flickvän var de enda flatorna i landet.

I högt tempo rör hon sig mellan sitt eget liv och politiken. Det handlar om solidaritet och om att våga slåss för sin sak. Om klass och feminism, om maktens skenhelighet och om en svensk flyktingpolitik som glömt vad empati är. Och inte minst: om att stå upp för den man är och älska med stolthet.

Mera kärlek är en bok med skarp blick och klara åsikter, drastiska formuleringar och höga garv. Den visar att det går att leva utanför normen, att en tillåtande tillvaro snarare gör livet väldigt mycket roligare. För oss alla.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/12/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789137148618

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mera kärlek : Krönikor & andra texter"

Mera kärlek : Krönikor & andra texter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima