Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Merikadetti Jack Easy

Frederick Marryat
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
4,99

Hemmotellun Jack Easyn elämä muuttuu dramaattisesti, kun hän pestautuu murrosikäisenä Britannian kuninkaalliseen laivastoon. Löytääkseen paikkansa laivassa Easy joutuu käyttämään myös nyrkkejään. Sopeutumista ei auta se, että Easy on omaksunut isältään vahvan yhdenmukaisuuden periaatteen, joka on usein ristiriidassa laivaston toimintatapojen kanssa. Uskomaton seikkailu maailman merillä on kuitenkin vasta alussa! "Merikadetti Jack Easy" on kolmeosaisen, samaa nimeä kantavan sarjan ensimmäinen osa. Frederick Marryatin osittain omaelämäkerrallinen kirjasarja sijoittuu Napoleonin sotien aikaan ja seuraa merikadetin seikkailuja Britannian kuninkaallisessa laivastossa.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726304077

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Merikadetti Jack Easy"

Merikadetti Jack Easy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima