Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mert többen nincsenek

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,61

Agatha Christie leghíresebb és legnépszerbb krimijében, amely korábban Tíz kicsi néger címen jelent meg magyarul, nyolc ember kap meghívást egy kis szigetre - ahol aztán az idjárás szeszélye elvágja ket a külvilágtól, a szakácsnvel és az inassal együtt. Rejtélyes meghívójuk furcsa módon nem bukkan fel, de a vendégeket ez eleinte nem zavarja: a szakácsn remekül fz, és a portói bor kiváló. A vacsora után azonban megszólal egy hang, amely mindannyiukat megvádolja. Éspedig azzal, hogy gyilkosságban vétkesek. Egyikük nem sokkal késbb meghal és az ebédlasztalon a tíz kicsi katonafigurából egy eltnik.

Vajon igazak a vádak? Mindannyian bnösök? És ki lehet az, aki úgy döntött, a szigetre csalja ket, és egyenként, mvészi tökéllyel végrehajtja rajtuk a lehet legszigorúbb ítéletet?

A címváltás hátterérl a Helikon Kiadó fszerkesztje, M. Nagy Miklós ebben a cikkben írt részletesen.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mert többen nincsenek"

Mert többen nincsenek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima