Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Merta olen rakastanut

Sara Teasdale
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
3,99

Runon keskeinen arvo on kyky kestää aikaa. Runot jotka elävät keskuudessamme sukupolvesta toiseen ovat merkityksellisiä, niissä on ihmistä koskettavia viestejä muodossa jota kaipaamme elämän haasteissa. Sara Teasdale (1884-1933) oli jo elinaikanaan merkittävä runoilija. Teasdalen lapsuutta ja nuoruutta varjostivat terveysongelmat mutta hänen ensimmäinen runokokoelmansa Sonnets to Duse and Other Poems oli arvostelumenestys ja hän sai nauttia menestyksestään lähes kaksi vuosikymmentä ennen kuolemaa oman käden kautta 48-vuotiaana. Sara Teasdalen teemoja ovat rakkaus, menetykset ja kuolema kuvattuna usein luonnon, vuodenaikojen ja värien kautta. Käännös: Harri Huttunen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9789528030669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Merta olen rakastanut"

Merta olen rakastanut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima