Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról

Mathias Énard   
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
7,28

Michelangelo 1506-ban II. Bajazid szultán meghívására Konstantinápolyba érkezik, hogy megtervezze az Aranyszarv-öböl felett átível hidat. A mvész által a fivérének küldött eredeti levelek nyomán írt regényben Kelet és Nyugat különös találkozásról olvashatunk, miközben nem csupán a fénykorát él Oszmán Birodalom bels ügyeit ismerhetjük meg, hanem a kor egyik legnagyobb mvészének gondjait, vágyait és törekvéseit is. A regény 2010-ben elnyerte a Prix Goncourt des Lycéens-t.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636768027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról"

Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima