Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mesterségem a halál

Robert Merle
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,12

A Führer, Adolf Hitler egyszer s mindenkorra meghatározta, mi az SS becsülete, s meghatározását elitcsapatai jelmondatává tette. »Becsületed - mondta - a hség.« Azóta minden tökéletesen egyszer és világos. A katonának nem kell többé lelkiismereti kérdésekkel bajlódnia. Elég, hogy hséges, egyszóval engedelmeskedik a parancsnak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792765

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mesterségem a halál"

Mesterségem a halál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima