Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mægtige kvinder

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
1,21

Katarina den Store er ikke tilfreds i rollen som medhjælpende hustru for sin mand, den russiske zar. Med assistance fra indflydelsesrige elskere får hun i 1762 zaren kastet i fængsel og indtager selv tronen. Andre magtsyge kvinder bruger endnu mere brutale metoder for at nå til tops. Agrippina forgifter to ægtemænd og tvinger flere rivaler til selvmord for at sikre sin søn, Nero, kejsertronen i Rom. Heldigvis finder nogle kvinder fredeligere ruter til storhed. Marie Curie opdager radioaktivitet, og Florence Nightingale redder tusindvis af soldater i Krimkrigen.
Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mægtige kvinder"

Mægtige kvinder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima